Literárne besedy

Pozývam vás na Literárne besedy, ktorých ústrednou témou je rozprávanie o knihách, ktoré čítame. Inšpiráciou pre vytvorenie tejto krásnej literárnej tradície bola pre mňa kniha Guernseyská literárna a koláčová spoločnosť, ktorú som dostala ako dar od pani Mládekovej, majiteľky vydavateľstva Tatran. Počas uplynulých literárnych stretnutí sme na besedách hovorili so začínajúcimi slovenskými…

čítať ďalej